Poetry

Al is het lang geleden

dat zijn longen dubbel klapten

en het leven hem verliet.

Zeven trappen hoog

in de Paardekraalstraat

op een schuine hoek.

De liefde is er nog

in bruine ogen van een donker kind

dat glimlacht om mijn melodietje.
Godelieve van Gemen-Bruijnen

Fragment uit Liefde in de Paardekraalstraat

Baarlo, 2011

 

Zondag

Ik fiets langs de Amstel de polders in

kan wel huilen

om het saaie landschap

zonder verborgen ontsnappingspaadjes

daarom springen tranen in mijn ogen

en om veel meer

 

Godelieve van Gemen-Bruijnen

Fragment uit Zondag

Amsterdam, 1963