Baolders

Kneen en kneen en kniên en knien

Knie en knieën en konijn en konijnen

Sjaop en sjäöp en sjop en sjöp en ich sjöp tich

Schaap en schapen en schop (schuur)  en schop (gereedschap) en ik schop je

De soep opsjöppe. De kinger sjöppe vul te vuul.

De soep opscheppen. De kinderen schoppen veel te veel.

Dao ligke twië sjoppe mit sjäöp. Taenge ein moor sjtaon dreej sjöppe.

Sjeng sjöp ter ein um.

Daar liggen twee schuren met schapen. Tegen een muur staan drie schoppen.

Sjeng schopt er een om.

Sjang zaet: “Sjei oët daomei man, mit tien gesjöp. Ich gaon. Ich gaon nao de bös.”

Sjang zegt: “Hou op daarmee, man, met je geschop. Ik ga. Ik ga naar het bos.”

Sjeng geit neet mei nao de bös. Hae geit dalik nao Naer. Mit te bös.

Sjeng gaat niet mee naar het bos. Hij gaat straks naar Neer. Met de bus.

Hae mót vur ziene Pap en niej mellektuit gaon haole beej de sjmeed in Naer.

Hij moet voor zijn Vader een nieuwe melkbus gaan halen bij de smid in Neer.

“In Naer, dao vraete ze paerekroëd, kiëk mer oët vur die oët Naer!”

“In Neer daar vreten ze perenstroop, kijk maar uit voor die uit Neer!”

 

 

 

 

 

Velkes van Möl en velkes

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s